CSOPORTOK
A Luca Pacioli Társaság operatív működéséért öt Csoport felel. A Csoportokat Csoportvezetők irányítják, akiket az Operatív Alelnök koordinál. Társaságunk élén az Elnök áll, az ő munkáját segíti az Általános Alelnök és az Operatív Alelnök. Az Oktatási Felelős feladata az egyetem hallgatói számára tartott vizsgafelkészítők színvonalának biztosítása.
“Az Adminisztrációért Felelős Csoport feladatai közé tartozik a Tagok adatainak naprakész nyilvántartása, a heti hírlevelek elkészítése, illetve a Diákszervezeti Taggyűléseken jelenléti ív és jegyzőkönyv készítése. Ezen kívül a szervezeti események helyszínéért és technikai biztosításáért is a Csoport tagjai felelnek.”
“Fő feladata a Szakmaiságért Felelős Csoportvezető irányításával a Szakmai Program, illetve a Tagfelvételi Eljárás írásbeli fordulójának előkészítése. Változatos szakmai programok, kurzusok szervezésével támogatják a Tagok szakmai fejlődését, így például kerekasztal beszélgetések, valamint gazdasági témájú előadások szervezésével. Tanulmányi versenyek meghirdetésével, a TDK népszerűsítésével ösztönzik a Tagokat a gyakorlatiasabb tudás megszerzésére, hogy idővel a szakma jeles képviselőjévé válhassanak.”
“A Csoport felel a Társaságban a baráti kapcsolatok kialakításáért, közösségi programok szervezéséért: kéthetente közösségi programokat szerveznek, amely lehet akár egy közös kirándulás, egy társasjátékozás vagy egy Lasertag. Legnagyobb feladatuk a minden évben megrendezésre kerülő Pacioli Tábor szervezése. A Csoport kiemelt feladata a Tagfelvételt követően a Jelentkezők integrálása a közösségünkbe.”
“A Kapcsolatokért Felelős Csoport fő feladata a kapcsolatteremtés és a kapcsolatok jó minőségének fenntartása az Egyetem testületeivel, diákszervezeteivel, középiskolákkal, más közoktatási intézményekkel, és minden olyan természetes személlyel, akik segíthetik a Szervezetet céljainak elérésében. A Csoport vállalatok megkeresésével, terméktámogatások gyűjtésével, együttműködések kialakításával és ápolásával foglalkozik.”
“A Marketingért Felelős Csoportvezető vezetésével a Csoport hatáskörébe tartoznak az online és offline marketinggel kapcsolatos feladatok: közösségi oldalak kezelése, tartalmak előállítása, saját szervezeti termékek tervezése, a Társaság jó hírnevének terjesztése.”
ADMINISZTRÁCIÓÉRT FELELŐS CSOPORT
SZAKMAISÁGÉRT FELELŐS CSOPORT
KÖZÖSSÉGÉRT FELELŐS CSOPORT
KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS CSOPORT
MARKETINGÉRT FELELŐS CSOPORT
ADMINISZTRÁCIÓÉRT FELELŐS CSOPORT
SZAKMAISÁGÉRT FELELŐS CSOPORT
KÖZÖSSÉGÉRT FELELŐS CSOPORT
KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS CSOPORT
MARKETINGÉRT FELELŐS CSOPORT
Igazold, hogy nem vagy robot!